آشپزی کردن ایران تزریق ویروس تحقیقات

آشپزی کردن: ایران تزریق ویروس تحقیقات مبتلا شدن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی انبارهای پایتخت کشور عزیزمان ایران مملوء از لوازم خانگی است/ فروشندگان از وحشت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیحاتی اطراف التهابات در بازار لوازم خانگی ارائه کرد.

انبارهای پایتخت کشور عزیزمان ایران مملوء از لوازم خانگی است/ فروشندگان از وحشت

قاضی پور: انبارهای پایتخت کشور عزیزمان ایران مملوء از لوازم خانگی است/ فروشندگان از وحشت زیاد کردن قیمت کالا نمی فروشند

عبارات مهم : میلیون

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیحاتی اطراف التهابات در بازار لوازم خانگی ارائه کرد.

نادر قاضی پور در گفت وگو با منزل ملت، با اشاره به طرح مباحثی همانند احتکار لوازم خانگی، گفت: انبارها در پایتخت کشور عزیزمان ایران پر از لوازم خانگی بوده و در برابر مغازه ها و 200 متر پایین تر از مجلس مغازه ها مملوء از لوازم خانگی است.

انبارهای پایتخت کشور عزیزمان ایران مملوء از لوازم خانگی است/ فروشندگان از وحشت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولیدکنندگان شب و روز زحمت می کشند و در اصفهان لوازم خانگی تولید می کنند، افزود: از آنجا که قیمت فولاد و لوازم برقی در نوسان است تمام مغازه داران جهت فروش لوازم خانگی احتیاط می کنند.

رفته رفته سرمایه در گردش فروشندگان لوازم خانگی یک چهارم و یک پنجم می شود

وی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان امروز یک کالای لوازم خانگی را یک میلیون تومان می فروشند فردا باید دو میلیون تومان بخرند و جایگزین کالای فروخته شده است کنند که رفته رفته سرمایه در گردش فروشندگان لوازم خانگی یک چهارم و یک پنجم می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیحاتی اطراف التهابات در بازار لوازم خانگی ارائه کرد.

فروشندگان لوازم خانگی به علت اینکه سرمایه ارزش از دست نرود کالا نمی فروشند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فروشندگان لوازم خانگی به علت اینکه سرمایه ارزش از دست نرود کالا نمی فروشند، یادآور شد: بازاریان در حال حاضر به دنبال ثبات قیمتی در لوازم خانگی هستند تا بتوانند سرمایه خود را حفظ کنند.

دولت و وزارت صنعت باید ثبات قیمتی ایجاد کنند

وی افزود: امروز اگر مغازه داری یک یخچال را سه میلیون بفروشد فردا باید چهار میلیون خریداری و جایگزین کند، بنابراین جهت اینکه سرمایه از دستش نرود مجبور به صبر است تا ثبات قیمتی ایجاد شود.

انبارهای پایتخت کشور عزیزمان ایران مملوء از لوازم خانگی است/ فروشندگان از وحشت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم ثبات قیمتی در کالاها، تصریح کرد: دولت و وزارت صنعت باید ثبات قیمتی ایجاد کنند، چراکه تولید، واردات و نظارت بر تولید بر عهده آنها است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیحاتی اطراف التهابات در بازار لوازم خانگی ارائه کرد.

واژه های کلیدی: میلیون | لوازم خانگی | لوازم خانگی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog